Trzymaj Formę – Projekt Edukacyjny Klasy 5b

przez | piątek, 12 maja, 2023

Trzymaj formę, to projekt, który kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin a także zachęca do brania odpowiedzialności za własne zdrowie. Do tego projektu przystąpiła klasa 5b, która wybrała do realizacji projekt nr 2: Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów?
Na rozpoczęcie projektu uczniowie zostali zapoznani z jego celami. Następnie zostali podzielenie na 4 grupy. Każda grupa miała za zadania wybrać dla siebie nazwę oraz narysować symbol swojej grupy.
W trakcie trwania tego projektu uczniowie poznali min. tradycje polskiej kuchni. Informacje na ten temat zdobywali poprzez przeprowadzanie wywiadów w swoich rodzinach i spisywaniu potraw jakie najczęściej spożywają oni sami, ich bliscy oraz potraw jakie jedli ich dziadkowie . Wspólnie stworzyli makietę polskiego stołu. Zostały też wyciągnięte wnioski z przeprowadzonych z bliskimi rozmów na temat nawyków żywieniowych .
Kolejnym etapem realizacji projektu było wylosowanie przez każdą grupę kraju, którego kuchnią tradycjami kulturalnymi będą się zajmować. Poszukując informacji uczniowie ustalali jakie główne produkty są spożywane w danym kraju. Oprócz przygotowanych informacji każda grupa wykonała makietę stołu danego kraju, na którym znalazły się przygotowane przez uczniów makiety produktów stworzone z papieru, masy solnej, plasteliny i innych.
Dzięki pomocy rodziców, dziadków oraz wielkiego zaangażowania uczniów projekt , w którym uczestniczyliśmy możemy uznać za wykonany.

Opracowanie: mgr Barbara Polak