Mistrz Ortografii 2023

przez | środa, 24 maja, 2023

12 maja 2023 r. odbył się drugi etap miedzyklasowego konkursu ortograficznego „Mistrz Ortografii”, w którym wzięło udział 12 najlepszych uczniów z klas drugich i trzecich. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do poznania reguł ortograficznych, doskonalenie poprawności ortograficznej oraz motywowanie uczniów do samodzielnego rozwoju umiejętności, zainteresowań i uzdolnień w zakresie ortografii. Zadaniem uczestników było napisanie ze słuchu dyktanda, które sprawdzało znajomość reguł ortograficznych. Uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą z tego zakresu.
Wyniki konkursu:
Klasy II

  • I miejsce – Jakub Murzyn
  • II miejsce – Anastazja Konieczna
  • III miejsce – Paweł Matusiak

Bardzo dobre wyniki uzyskali również pozostali uczniowie:
Kamil Murzyn, Krzysztof Studnicki, Antoni Pręcikowski

Klasy III

  • I miejsce – Konrad Kowalczyk
  • II miejsce – Magdalena Murzyn
  • III miejsce – Barbara Jamróz

Bardzo dobre wyniki uzyskali również pozostali uczniowie:
Agnieszka Murzyn, Zuzanna Wilkus, Karolina Murzyn

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowanie: mgr Anna Czerwińska