Witamy Pierwszaków! 24.10.2023

przez | poniedziałek, 6 listopada, 2023

Idą Pierwszaki, dawne maluchy, jeden w drugiego to same zuchy! (…)

Z bijącym sercem stają przed szkołą. Jaki im tu będzie? Bardzo wesoło!”


Dnia 24 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej odbyła się uroczystość Ślubowania Uczniów klas pierwszych. Na tę ważną uroczystość przybyli zaproszeni goście – przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice pierwszaków, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie klas drugich i trzecich oraz przedszkolaki wraz z opiekunami. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wszystkich zebranych powitały uczennice – przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego – Magdalena Sadkiewicz oraz Zuzanna Opoka. Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów SP Wiśniowa, wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne oraz taneczne. Zabawny Duszek szkolny – Alicja Kus – prowadził część artystyczną. Dzieci w odświętnych strojach zaśpiewały piosenki o szkole, wyrecytowały wiersze, a także “Katechizm polskiego dziecka”. Najistotniejszym momentem całej uroczystości było Ślubowanie pierwszoklasistów oraz Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor mgr Barbarę Kuchnię. Pierwszoklasiści, wobec pocztu sztandarowego i zgromadzonej publiczności, ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować naszą szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Na koniec uroczystości pierwszaki zostały obdarowane prezentami w postaci pamiątkowych Dyplomów Pasowania, kolorowych teczek na prace plastyczne ufundowanych przez Radę Rodziców oraz niespodzianek od SU. Ponadto rodzice pierwszaków ufundowali 4 krzewy ozdobne, które uroczyście zostały wręczone, a następnie zasadzone w ogródku szkolnym. Będą piękną ozdobą i pamiątką tego ważnego dnia.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszystkie pierwszaki udały się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W klasach rodzice dodatkowo wręczyli pamiątkowe medale i imienne linijki szkolne.
Dekorację sali oraz część artystyczną uroczystości przygotowały wychowawczynie – mgr Marzena Tomera, mgr Beata Stasiak, nagłośnienie – mgr Jarosław Dudzik, układ choreograficzny – dr Anna Bubula.
To był dzień pełen wrażeń. Zdjęcia i nagrania video na pewno wywołają niejedną łezkę w oku zarówno rodziców, nauczycieli jak i uczniów.

Opracowanie: mgr Marzena Tomera