Podsumowanie Innowacji Pedagogicznych z Informatyki Rok Szkolny 2023/2024

przez | wtorek, 18 czerwca, 2024

Podsumowanie Innowacji “Z informatyką w przyszłość”
Od października 2023 r. wśród klas 4-6 SP Wiśniowa realizowana była innowacja pedagogiczna „Z informatyką w przyszłość”. Nowatorski charakter innowacji polegał na wykorzystaniu podczas lekcji robota edukacyjnego Photon. Innowacją objęte były następujące zajęcia edukacyjne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, informatyka, technika. Robot edukacyjny Photon pozwolił na zapoznanie się uczniów z nowymi technologiami. Uczniowie mieli możliwość sterowania robotem na odległość i programowania go, przez co poznali bardziej skomplikowane mechanizmy z zakresu robotyki i elektroniki. Robot do programowania Photon wraz z przygotowanymi dla nauki aplikacjami jest przeznaczony do pracy zarówno z młodszymi, jak i starszymi dziećmi, dając możliwość programowania go z poziomu urządzeń mobilnych i stacjonarnych.
W ramach innowacji uczniowie klas 4-6 wzięli również udział w próbnym międzynarodowym konkursie informatycznym Bóbr. Bóbr to konkurs, który nie tylko dotyczy nowoczesnych technologii, ale też realizowany jest w nowoczesny sposób. Cały konkurs realizowany jest przez platformę edukacyjną dzwonek.pl, dostępną w oknie przeglądarki internetowej. Głównym celem konkursu był rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego i algorytmicznego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs Bóbr to stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i wiedzy między uczniami i nauczycielami z różnych szkół z całego świata.
Innowacja “Z informatyką w przyszłość” wprowadziła nowoczesne metody nauczania i nowatorskie pomoce dydaktyczne, co przyczyniło się do wszechstronnego rozwoju uczniów. Dzięki wykorzystaniu robota edukacyjnego Photon oraz uczestnictwu w próbnym konkursie Bóbr, uczniowie mieli możliwość rozwijania umiejętności technologicznych i analitycznych. Działania te wspierają rozwój myślenia algorytmicznego, przygotowując uczniów na przyszłe wyzwania edukacyjne i zawodowe.
Podsumowanie Innowacji „Bądź bezpieczny w Internecie”
Od lutego 2024 w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej, wśród klas 4-6 realizowana była innowacja pedagogiczna “Bądź bezpieczny w Internecie”. Celem głównym innowacji było kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych oraz odpowiedzialnego zachowania w sieci. Uczniowie uczyli się, co robić, by nie nadużywać nowych technologii, jak reagować, jeśli są ofiarami lub świadkami cyberprzemocy, jak dbać o swój wizerunek w Internecie. Trenowali pracę zespołową oraz poznawali zagrożenia wizerunku związane z nierozważnym korzystaniem z Internetu.
W ramach zajęć zostały utworzone plakaty dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i Internetu, karty pracy zawierające porady w jaki sposób ograniczać czas spędzony przed ekranami laptopów i smartfonów oraz ulotki zawierające porady na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Zwieńczeniem zajęć był konkurs profilaktyczny „Bądź bezpieczny w Internecie” dla klas 4-6. Regulamin konkursu oraz zakres tematyczny zostały opracowane w porozumieniu z Pełnomocnikiem Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dzięki temu konkurs wpisał się w Gminny Program Profilaktyczny realizowany w Gminie Wiśniowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, które ufundowała Gmina Wiśniowa, a wręczył Pan Wójt Gminy Wiśniowa Bogumił Pawlak oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej Barbara Kuchnia. Serdecznie dziękujemy Gminie Wiśniowa za ufundowanie cennych nagród, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką dla uczestników za udział i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa w Internecie.

Opracowanie: mgr Magdalena Knapik-Lizak