Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana

  • Nazwa szkoły: Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana
  • Telefon: +48 12 271 40 60
  • Adres szkoły
    • Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana
    • 32-412 Wiśniowa 323a
  • e-mail: sekretariat@wisniowa.edu.pl