Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców działających przy Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący Adam Wilkus
Wiceprzewodnicząca Anna Warmuz
Sekretarz Ewelina Kaczmarczyk
Skarbnik Magdalena Kaczmarczyk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca Maria Knapik
Sekretarz Agnieszka Czerwińska

Decyzją Rady Rodziców składka na poczet Rady w roku 2022/2023 została ustalona:

pierwsze dziecko50 zł
drugie dziecko40 zł
trzecie i każde kolejne0 zł

Rada Rodziców informuje iż wpłaty mogą być dokonywane bezpośrednio na konto RR

Bank Spółdzielczy w Dobczycach

NR KONTA: 2886 0200 0000 0003 0515 000001

Drodzy Rodzice!

Pieniądze wpłacone na RR, są przeznaczone na potrzeby naszych dzieci. Dzięki Waszym wpłatom możemy wspierać wszelkiego rodzaju aktywność uczniów w szkole.

RR dofinansowuje m.in:

  • Wydarzenia sportowe
  • Wydarzenia kulturalne
  • Nagrody w konkursach oraz nauce
  • Zabawy / Dzień dziecka
  • Pomoce dydaktyczne

Zwracamy się z wielką prośbą o dokonywanie wpłat.

W imieniu Rady Rodziców z góry Państwu serdecznie dziękuję

Adam Wilkus

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”  Jan Paweł II