Samorząd uczniowski

PrzewodniczącaMagdalena Sadkiewicz8b
ZastępcaGabriela Muta8b
CzłonekKarol Rzońca8b
CzłonekZofia Łabędź8a
Członek Ewelina Tokarz8b