Historia szkoły

Szkoła parafialna i szkoły etatowe.

W XVI w. istniała w Wiśniowej szkoła parafialna obejmująca swym zasięgiem siedem wsi. W 1596 r., kiedy jej kierownikiem i bakałarzem był Stanisław Radzic, budynek szkolny wymagał remontu, a z tego można wnioskować, że szkoła ta mogła być już czynna na przełomie XV/XVI wieku. Kolejnymi kierownikami byli: Stanisław Błędowski, w 1618 r. Stanisław Przybyłowicz, absolwent szkoły Św. Szczepana w Krakowie. Szkoła funkcjonowała jeszcze w 1665 r., ale w następnych latach zupełnie zaprzestała swojej działalności. Dopiero w 1885 r. założono w Wiśniowej, a w 1890 r. w Lipniku tzw. Szkoły etatowe, to znaczy, że nauczyciele tych szkół byli opłacani przez władze państwowe. Nie było jednak własnego budynku szkolnego, tylko uczono w izbie wynajętej u Jędrzeja Murzyna “Czarno-główki” pod “górą”. Następnie zakupiono dom od pocztmistrza i przeznaczono na szkołę.

[…] W 1887 r. budynek wymagał remontu. Nauczyciel Kruszyński jest za ty, aby nie restaurować starego budynku, tylko wystawić nową szkołę na parceli 1600×500 sążni, która trwałaby na wieki […]

W tym czasie działały również trzy szkoły tzw. “zimowe” w: Węglówce, gdzie uczyły Mateczki, czyli siostry Franciszkanki Rodziny Marii oraz w Kobielniku i Wierzbanowej, a tu nauczycielami byli chłopi, którzy posiadali umiejętności czytania i pisania. Przeważnie byli to wysłużeni żołnierze. W miesiącach zimowych uczyli dzieci pisać, czytać i katechizmu. W czasie okupacji niemieckiej zmarł ostatni taki gminny nauczyciel w Wierzbanowej, nazywał się Rokosz, a w 1938 r. zmarł w Kobielniku Burdel, który tam był nauczycielem gminnym. W 1902 r. założono cztery tzw. szkoły ludowe w Wierzbanowej, Kobielniku, Węglówce i Glichowie. Mieściły się one w chłopskich chatach. W 1901 r., kiedy kierownikiem był Jasielski, wybudowano szkołę w Wiśniowej. Na zebraniu Rady szkolnej w dniu 2 stycznia 1903 r. ,,[…] następuje zgoda na sprzedaż dawnego budynku szkolnego, który zakupuje Wojciech Kowal za cenę 1000 koron […]” Transakcji sprzedaży dokonuje Jasielski, który pełnił obowiązki kierownika jeszcze do 1905 r. W 1890 r. na terenie gminy Wiśniowa były dwie szkoły etatowe w Wiśniowej i Lipniku. Szkoła etatowa czyli, taka, w której nauczyciele byli opłacani przez państwo, została założona w Wiśniowej w 1885 r. Dzieci uczyły się w izbach wynajętych. W 1901.r wybudowano budynek z trzema salami lekcyjnymi, w których dzieci wiśniowskie uczyły się do 1978 .