Egzamin ósmoklasisty 2023/2024

 • ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki
   i języka obcego nowożytnego,
 • jest obowiązkowy – aby ukończyć szkołę podstawową każdy uczeń klasy VIII musi przystąpić do egzaminu,
 • do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
język polskimatematykajęzyk obcy nowożytny
termin główny egzaminu14.05.2024 (wtorek)
godz. 9:00
15.05.2023 (środa)
godz. 9:00
16.05.2023 (czwartek)
godz. 9:00
termin dodatkowy egzaminu10.06.2023 (poniedziałek)
godz. 9:00
11.06.2023 (wtorek)
godz. 9:00
12.06.2023 (środa)
godz. 9:00
podstawowy czas pracy120 minut100 minut90 minut
 • Przybory:
  • długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem,
  • linijka na egzamin z matematyki (Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.)
  • legitymacja szkolna,
  • mała butelka wody.

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 • Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej:
  • telefonów komórkowych,
  • innych urządzeń telekomunikacyjnych,
  • torebek, plecaków itp.

Szczegółowe informacje na temat organizacji egzaminów ósmoklasisty znajdują się na stronie OKE lub CKE.

Stres Egzaminacyjny. Materiały dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/ można znaleźć bardzo przydatne materiały dotyczące stresu egzaminacyjnego: