Wychowawcy

Klasa WychowawcaSala
1amgr Krystyna Mazur29
1bmgr Anna Czerwińska27
2amgr Małgorzata Jamróz28
2bmgr Justyna Żak30
3amgr Marzena Tomera77
3bmgr Beata Stasiak75
4amgr Paulina Dominik82
4bmgr Jolanta Oskwarek79
5amgr Joanna Kowal83
5bmgr Barbara Polak94
6amgr Agnieszka Rokosz81
6bmgr Katarzyna Ćwierz85
7amgr Małgorzata Bednarczyk66a
7bmgr Urszula Bajer84
8amgr Tomasz Lichoń92
8bmgr Jarosław Dudzik87
8cmgr Małgorzata Wójtowiec66
8dmgr Barbara Matusiak78