XII Gminny Konkurs Ortograficzny dla Klas III 2023

Dnia 19 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej w Wiśniowej odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III o tytuł „Mistrza Ortografii 2023”. Uczestnicy zmagali się z wcale niełatwym dyktandem i równie trudnymi, różnymi zadaniami ortograficznymi. Uczniowie biorący udział w tym konkursie mieli okazję poznać nowych kolegów i koleżanki, a przede wszystkim pogłębić i… Czytaj dalej »

Mistrz Ortografii 2023

12 maja 2023 r. odbył się drugi etap miedzyklasowego konkursu ortograficznego „Mistrz Ortografii”, w którym wzięło udział 12 najlepszych uczniów z klas drugich i trzecich. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do poznania reguł ortograficznych, doskonalenie poprawności ortograficznej oraz motywowanie uczniów do samodzielnego rozwoju umiejętności, zainteresowań i uzdolnień w zakresie ortografii. Zadaniem uczestników było napisanie ze… Czytaj dalej »

Mistrz Mapy Polski 2023

31 marca odbył się w naszej szkole konkurs geograficzny „Mistrz mapy”. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas VII. Uczniowie zmagali się z mapami konturowymi Polski. Odszukiwali i nazywali ważniejsze obiekty geograficzne. Uczniowie musieli wykazać się min. dobrą znajomością Parków Narodowych, znajomością państw sąsiadujących z Polską, województw, rzek, jezior, głównych miast oraz ważniejszych regionów geograficznych. Wyniki… Czytaj dalej »

Wycieczka do Warszawy 2023

W ramach projektu POZNAJ POLSKĘ „ Z wizytą w naszej stolicy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Nauki, w dniach 15 – 16 maja uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami wyruszyli do Warszawy. Program wycieczki był bogaty i ciekawy. Pierwszego dnia po przyjeździe do stolicy odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. W trakcie prawie dwugodzinnego zwiedzania mogliśmy zapoznać… Czytaj dalej »

Święto Patrona Szkoły 2023

Jak co roku Szkoła Podstawowa w Wiśniowej, w maju obchodzi Święto Patrona Szkoły. W tym roku ten dzień przypadł na 17 maja. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie rozpoczęli ten dzień uroczystym przemarszem do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej, której przewodniczył ksiądz Marcin Chołodniuk. Kolejnym punktem obchodów było autorskie spotkanie… Czytaj dalej »

Tydzień Bibliotek 2023

W dniach 8-15 maja obchodziliśmy XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”. Święto ma na celu promocję czytelnictwa oraz podkreślenie roli biblioteki w życiu każdego z nas. Uczniowie z klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych aktywnie włączyli się w obchody tego wydarzenia. Uczestniczyli w zajęciach czytelniczych, w czasie których przypomnieli… Czytaj dalej »

Kraj w Pudełku 2023

W celu rozbudzenia  wśród uczniów  ciekawości dotyczącej różnorodności kulturowej na świecie chętni uczniowie klas 8 mieli do wykonania zadanie polegające na  wyszukaniu informacji na temat wybranego przez siebie kraju,  wykonania pudełka z przedmiotami kojarzącymi się z wybranym krajem a także ciekawym zaprezentowaniu na lekcji. Uczniowie klasy 8a  Andrzej Twardosz, Piotr Dudzik, Michał Mistarz i Patryk… Czytaj dalej »

Wyniki Konkursów Plastyczno-Geograficznych dla Klas 5 i 6 2023

I KONKURS – KRAJOBRAZY ŚWIATA – dla klas 5 Konkurs miał na celu min. zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania informacji na temat krajobrazów świata, osobliwości ze świata roślin i zwierząt, do wzbudzania w uczniach artystycznego spojrzenia na piękno natury, aby stało się dla nich inspiracją oraz impulsem do samodzielnego rozwoju. II KONKURS – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA… Czytaj dalej »

Trzymaj Formę – Projekt Edukacyjny Klasy 5b

Trzymaj formę, to projekt, który kształtuje prozdrowotne nawyki wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin a także zachęca do brania odpowiedzialności za własne zdrowie. Do tego projektu przystąpiła klasa 5b, która wybrała do realizacji projekt nr 2: Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów?Na rozpoczęcie projektu uczniowie zostali zapoznani z jego celami. Następnie zostali… Czytaj dalej »

Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci 2023

Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja… Czytaj dalej »