Wyniki Konkursów Plastyczno-Geograficznych dla Klas 5 i 6 2023

przez | piątek, 12 maja, 2023

I KONKURS – KRAJOBRAZY ŚWIATA – dla klas 5

Konkurs miał na celu min. zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania informacji na temat krajobrazów świata, osobliwości ze świata roślin i zwierząt, do wzbudzania w uczniach artystycznego spojrzenia na piękno natury, aby stało się dla nich inspiracją oraz impulsem do samodzielnego rozwoju.

II KONKURS – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – dla klas 6

Konkurs miał na celu min. poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, kształtowania świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko.

Prace konkursowe oceniane były według następujących kryteriów: samodzielność wykonania, zgodność z tematem, walory artystyczne i estetyczne oraz pomysłowość.
Komisja konkursowa w składzie mgr Małgorzata Wójtowiec i mgr Maria Irzyk dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs i wyłoniła laureatów.

W Konkursie KRAJOBRAZY ŚWIATA

  • I miejsce: Patrycja Leśniak 5b
  • II miejsce: Aleksandra Nowak 5b
  • Wyróżnienie:
    • Małgorzata Stalmach 5b
    • Wiktoria Kaczmarczyk 5b

W Konkursie ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  • I miejsce: Zuzanna Opoka 6a
  • II miejsce: Kinga Stroniarz 6b
  • Wyróżnienie: Filip Primi 6a

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom nagrodzonych prac.

Opracowanie: mgr Barbara Polak