Wycieczka do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach 2023

przez | wtorek, 14 listopada, 2023

Na początku listopada uczniowie klas 2A, 2B oraz 3A wybrali się na wycieczkę do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Dobczycach, gdzie poruszali się po interaktywnym obiekcie edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa i pożarnictwa.
Podstawowym celem wycieczki było poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się
w różnych sytuacjach, profilaktyka i edukacja dzieci w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym.
Uczniowie zapoznali się z tematyką zagrożeń w domu, bezpieczeństwa i postępowania na akwenach wodnych, w lesie oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dowiedzieli się, jak zapobiegać zagrożeniom oraz jak zachować się w trudnej sytuacji.
W sali szkoleniowej uczniowie wzięli udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Prowadzący zajęcia przybliżyli uczniom podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz pokazali w jaki sposób postępować w przypadku zakrztuszenia lub zadławienia osób dorosłych i dzieci. Część praktyczna, wzbogaciła dzieci o umiejętności praktyczne, bowiem sami mogli wcielić się w rolę ratownika i osoby potrzebującej pomocy.
Wielką atrakcją dla dzieci był pobyt w małej strażnicy. Dzieci mogły tutaj poczuć się jak prawdziwi strażacy. Uczniowie wzięli udziału w symulacji wezwania do pożaru w lesie,
w której zadaniem dzielnych strażaków było dojechać wozem strażackim na miejsce oraz ugasić panujący ogień.

Opracowanie: mgr Anna Czerwińska